Privacy Policy

Doeleinden van de gegevensverwerking

Stichting Goede Doelen Week Deurne is gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De door de collectant verstrekte persoonsgegevens gebruikt Stichting Goede Doelen Week Deurne alleen om de collectanten zo optimaal mogelijk te kunnen informeren over de gezamenlijke collecte. De persoonlijke informatie die door de collectant aan Stichting Goede Doelen Week Deurne wordt verstrekt zal vertrouwelijk worden behandeld. De interne en wettelijke regels voor de uitwisseling van persoonsgegevens blijven van toepassing. Mocht collectant geen informatie meer willen ontvangen dan zal hij dat aan Stichting Goede Doelen Week Deurne kenbaar maken.

Persoonsgegevens

Door Stichting Goede Doelen Week Deurne worden alleen die persoonsgegevens bewaard die nodig zijn voor de communicatie over de gezamenlijke collecte. Stichting Goede Doelen Week Deurne gaat daarbij zorgvuldig te werk en gebruikt alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale informatieverstrekking. De door collectant verschafte persoonsgegevens worden door Stichting Goede Doelen Week Deurne gebruikt voor het telefonisch benaderen van de collectant, sturen van emailberichten of correspondentie per brief.

Registratie

Stichting Goede Doelen Week Deurne slaat de volgende persoonsgegevens op: voornaam, tussenvoegsel, achternaam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer en e-mailadres. De gegevens worden niet aan derden verstrekt. De collectant heeft de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens in te zien en deze te corrigeren bij eventuele onjuistheid.

Inzage

Alleen het bestuur en de wijkcoördinatoren van de Stichting Goede Doelen Week Deurne zijn bevoegd tot inzage in de persoonsgegevens. Stichting Goede Doelen Week Deurne behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Die wijzigingen zullen op de website van Stichting Goede Doelen Week Deurne gepubliceerd worden.

Goede Doelen Week Deurne