Doneren

In de week van 31 mei t/m 5 juni 2021 ontvangen de inwoners van Deurne een collecte-envelop met informatiebrief in de brievenbus. Hierin staat een duidelijke uitleg op welke manier er gedoneerd kon worden aan de 14 deelnemende landelijke goede doelen.

Hebt u de collecte-envelop niet ontvangen en wilt u toch doneren? Dan kunt u uw donatie overmaken op NL 94 RABO 0304 6273 48 t.n.v. Stichting Goede Doelen Week Deurne. Uw donatie wordt dan gelijkelijk verdeeld over de 14 deelnemende goede doelen.

INFORMATIEBRIEF

NL 94 RABO 0304 6273 48